Monday, 06/12/2021 - 07:06|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thái Hưng

DANH SÁCH TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG THCS THÁI HƯNG

Căn cứ vào quyết định của UBND huyện về việc phê duyệt kế hoạch phát triển và cơ cấu số lớp cho năm học 2019-2020;

Được sự cho phép của phòng GD&ĐT Thái Thụy. Nhà trường trân trọng kính gửi đến các bậc phụ huynh học sinh Danh sách tuyển sinh vào Trường THCS Thái Hưng năm học 2019-2020.

 

DANH SÁCH HỌC SINH GỌI VỀ HỌC LỚP 6 CLC

STTHỌ VÀ TÊNNGÀY SINHLỚPCỤMTRƯỜNG TH
1Phạm Thị Khánh Nhi16/04/20085A77Thái An
2Lưu Nhật Minh Thư04/09/20085A67Thái An
3Bùi Tiến Quốc01/20/20085A67Thái Đô
4Trần Anh Thư10/04/20085A67Thái Đô
5Tạ Thảo Vy05/24/20085A67Thái Đô
6Phạm Ngọc Sơn 07/05/20085A67 Thái Hòa
7Phạm Nguyễn Anh Đức06/13/20085A67Thái Hòa
8Vũ Trường Lâm04/17/20085A67Thái Hòa
9Đặng Phương Mai09/14/20085A67Thái Hòa
10Nguyễn Phương Nhi03/05/20085A77Thái Hòa
11Phạm Thị Phương Thảo11/01/20085A67Thái Hòa
12Lê Thị Anh Thư02/15/20085A67Thái Hòa
13Vũ Quỳnh Trang24/0/20085A67Thái Hòa
14Đinh Đức Anh29/08/20085B 6Thái Học
15Bùi Mai Linh10/02/20085A6Thái Học
16Phạm Minh Ngọc25/11/20085B 6Thái Học
17Đỗ Thị Như Quỳnh19/06/2008 5B6Thái Học
18Trần Ngọc Sơn16/03/20085A76Thái Học
19Đỗ Ngọc Thu Sương15/02/20085A76Thái Học
20Đỗ Thị Minh Trang19/02/20085A76Thái Học
21Đỗ Quý Trọng02/05/20085B 6Thái Học
22Giang Hà Anh10/15/20085A67Thái Hưng
23Nguyễn Hoài Anh06/11/20085A67Thái Hưng
24Giang Thế Anh09/25/20085A67Thái Hưng
25Bùi Ngọc Ánh19/02/20085A77Thái Hưng
26Trương Bảo Châm01/17/20085A67Thái Hưng
27Trương Quỳnh Chi02/05/20085A67Thái Hưng
28Nguyễn Trần Anh Đạt01/18/20085A67Thái Hưng
29Giang Hà Giang03/02/20085A67Thái Hưng
30Giang Quốc Hoành07/09/20085A77Thái Hưng
31Lê Thanh Huyền19/02/20085A77Thái Hưng
32Giang Ngọc  Linh01/26/20085A67Thái Hưng
33Trương Mai Linh11/05/20085A67Thái Hưng
34Đỗ Đức Minh10/10/20085A67Thái Hưng
35Vũ Khắc Minh27/08/20085A77Thái Hưng
36Ng Duy Quang Minh17/09/20085A77Thái Hưng
37Giang Tuấn Ninh12/07/20085A67Thái Hưng
38Uông Trúc Ny21/01/20085A77Thái Hưng
39Tạ Thanh Phong26/01/20085A77Thái Hưng
40Nguyễn Hữu Phúc28/12/20085A77Thái Hưng
41Lương Hồng Quân09/21/20085A67Thái Hưng
42Trương Thanh Tùng09/21/20085A67Thái Hưng
43Nguyễn Tuấn Anh03/19/20085A67Thụy Liên
44Đỗ Thị Minh Ánh 22/05/20085C6Mỹ Lộc
45Nguyễn Thị Kim Chi 05/09/20085A6Mỹ Lộc
46Nguyễn Tường Công 15/01/20085B6Mỹ Lộc
47Nguyễn Đạo Hoàng 02/12/20085A6Mỹ Lộc
48Vũ Trung Kiên 22/02/20085B6Mỹ Lộc
49Đào Thị Thu Thảo 03/12/20085C6Mỹ Lộc
50Lê Việt Hoàng 30/6/20085A67 Thái Nguyên
51Lê Anh Khoa06/05/20085A77Thái Nguyên
52Bùi Thị Thiên Nga27/11/20085A77Thái Nguyên
53Bùi Khánh Ngọc26/08/20085A77Thái Nguyên
54Vũ Minh Quân23/01/20085A77Thái Nguyên
55Đàm Quốc Đạt09/10/20085B7Thái Nguyên
56Lê Vũ Hoàng23/08/20085B7Thái Nguyên
57Phạm Mai Hương01/01/20085A7Thái Nguyên
58Phạm Đức Khoa23/02/20085C7Thái Nguyên
59Phạm Thị Cẩm Ly17/01/20085B7Thái Nguyên
60Bùi Thị Mai 26/01/20085A7Thái Nguyên
61Phạm Trà My10/12/20085B7Thái Nguyên
62Lê Minh Phương17/06/20085C6Thái Nguyên
63Nguyễn Thị Tươi11/06/20085C7Thái Nguyên
64Lê Minh Anh13/04/200856Thái Tân
65Nguyễn Thị Thái Hà11/06/20085A76Thái Tân
66Vũ Quang Lâm19/06/20085A77Thái Tân
67Phạm Khánh Linh05/12/20085A76Thái Tân
68Nguyễn Hoàng Phong10/09/200856Thái Tân
69Vũ Phương Thảo09/03/200856Thái Tân
70Phí Nguyễn Nhật Minh29/10/20085A 6Thái Thành
71Lê Thị Bích Ngọc16/10/20085A6Thái Thành
72Trần Yến Nhi25/06/20085B6Thái Thành
73Phí Lê Phúc03/11/20085A 6Thái Thành
74Phạm Minh Thành17/04/20085A 6Thái Thành
75Hà Lâm Anh31/10/20085A6Thái Thịnh
76Phạm Xuân Diệu19/04/20085B6Thái Thịnh
77Ng Hà Khánh Linh12/09/20085A76Thái Thịnh
78Trần Khánh Linh08/07/20085A76Thái Thịnh
79Hoàng Nhật Minh 10/09/20085A66Thái Thịnh
80Đinh Quang Minh05/08/20085B6Thái Thịnh
81Hà Vinh Quang21/01/20085B6Thái Thịnh
82Hà Minh Quân07/04/20085A76Thái Thịnh
83Hà Thị Phương Quế06/01/20085A6Thái Thịnh
84Lục Phương Thảo31/01/20085A6Thái Thịnh
85Đỗ Hà Trung18/02/20085A76Thái Thịnh
86Phạm Hà Vũ 31/07/20085A66Thái Thịnh
87Ngô Lưu Vũ10/10/20085A76Thái Thịnh
88Phạm Quỳnh Anh28/06/20085A6Thái Thọ
89Đỗ Đức Duy12/04/20085B6Thái Thọ
90Trần Tiến Đại 15/07/20085A66Thái Thọ
91Trịnh Ngọc Quỳnh Như02/11/20085C6Thái Thọ
92Phạm Minh Phúc01/03/20085C7Thái Thọ
93Nguyễn Thị Hà Phương27/04/20085C7Thái Thọ
94Đỗ Thị Diễm Quỳnh19/01/20085A76Thái Thọ
95Bùi Như Quỳnh 06/12/20085A66Thái Thọ
96Hoàng Thị Kiều Trang24/02/20085B6Thái Thọ
97Phạm Hà Việt Trinh20/02/20085A76Thái Thọ
98Nguyễn  Thị Tường Vi07/02/20085A6Thái Thọ
99Lưu Thanh An04/02/20085B6Thái Thuần
100Giang Thị Mai Anh08/05/20085B6Thái Thuần
101Hà Phương Anh04/01/20085A76Thái Thuần
102Hà Thế Anh02/04/20085A6Thái Thuần
103Đinh Trung Kiên25/08/20085A6Thái Thuần
104Đào Mỹ Linh14/12/20055A6Thái Thuần
105Đào Ngọc Nguyên13/03/20085A76Thái Thuần
106Hà Thị Nhài20/08/20085A6Thái Thuần
107Nguyễn Đức Toàn22/07/20085A76Thái Thuần
108Đào Hải Yến11/05/20085A76Thái Thuần
109Mai Ngọc Yến24/02/20085A76Thái Thuần
110Phạm Hồng Tới01/01/20085A67Thái Thượng
111Giang Thị Hà Chi19/07/20085C7Thái Thượng
112Nguyễn Thị Ngọc Điệp19/02/20085C7Thái Thượng
113Nguyễn Lê Thế Kiệt14/01/20085C7Thái Thượng
114Phạm Thị Trà My04/08/20085C7Thái Thượng
115Phạm Hữu Sinh15/02/20085C7Thái Thượng
116Đào Ngọc Hải Sơn22/03/20085C7Thái Thượng
117Nguyễn Duy Thái23/06/20085C7Thái Thượng
118Đỗ Thiên Trang12/01/20085C7Thái Thượng
119Nguyễn Văn Long21/05/20085A67Thái Xuyên
120Bùi Nhật  Minh10/30/20085A67Thái Xuyên
121Vũ Ánh Thư 26/04/20085A67Thái Xuyên
122Nguyễn Quang Trung11/08/20085A67Thái Xuyên
123Trần Phương Anh20/05/20085B7Thái Xuyên
124Trần Thảo Anh11/12/20085A7Thái Xuyên
125Đàm Thanh Hiền21/10/20085B7Thái Xuyên
126Nguyễn Trà My01/08/20085A7Thái Xuyên
127Đinh Thanh Thảo01/07/20085A7Thái Xuyên
128Phạm Văn Triết27/03/20085B7Thái Xuyên
1Nguyễn Anh Chiến  5Thái Dương
2Phạm Ngọc Trung Hiếu  5Thái Dương
3Đinh Trọng Khang  5Thái Dương
4Phạm Nguyễn Minh Kiệt  5Thái Dương
5Phạm Thu Hà  5Thái Giang
6Nguyễn Thị Huyền  5 Thái Giang
7Phạm Linh Hương  5Thái Giang
8Bùi Hà My  5Thái Giang
9Bùi Minh Phúc  5Thái Giang
10Trần Quang Trung  5Thái Giang
11Nguyễn Hữu Hải Anh  5Thái Hà
12Đặng Tiến Đạt  5 Thái Hà
13Đỗ Minh Hằng  5 Thái Hà
14Phạm Tuệ Lâm  5 Thái Hà
15Đoàn Thị Cẩm Ly  5Thái Hà
16Vũ Quỳnh Nga  5 Thái Hà
17Nguyễn Lê Bình An  5 Thái Phúc
18Nguyễn Minh Anh  5Thái Phúc
19Nguyễn Việt Anh  5Thái Phúc
20Nguyễn Tuấn Dũng  5 Thái Phúc
21Nghiêm Đức Duy  5 Thái Phúc
22Phí Ngọc Vũ Dương  5 Thái Phúc
23Đặng Tiến Đạt  5 Thái Phúc
24Ngô Văn Đạt  5Thái Phúc
25Vũ Ngọc Hà  5 Thái Phúc
26Đỗ Huy Hiếu  5Thái Phúc
27Giang Đức Hoàng  5Thái Phúc
28Phạm Huy Hoàng  5Thái Phúc
29Nguyễn Mạnh Hùng  5 Thái Phúc
30Nguyễn Minh Huy  5Thái Phúc
31Vũ Quang Huy  5Thái Phúc
32Phạm Đức Hưng  5Thái Phúc
33Phạm Gia Hưng  5Thái Phúc
34Hà Tuấn Kiệt  5Thái Phúc
35Phạm Hà Linh  5 Thái Phúc
36Lê Hoàng Linh  5 Thái Phúc
37Lê Hoàng Khánh Linh  5 Thái Phúc
38Nguyễn Mai Linh  5 Thái Phúc
39Nguyễn Duy Minh  5Thái Phúc
40Nguyễn Tuấn Minh  5Thái Phúc
41Hoàng Ngọc Nam  5Thái Phúc
42Nguyễn Hữu Phương  5 Thái Phúc
43Nguyễn Minh Phương  5 Thái Phúc
44Phạm Minh Phương  5Thái Phúc
45Vũ Văn Thưởng  5 Thái Phúc
46Nguyễn Yến Vi  5Thái Phúc
47Nguyễn Như An  5 Thái Sơn
48Lại Hoàng Dũng  5 Thái Sơn
49Nguyễn Thị Hương Giang  5 Thái Sơn
50Vũ Thị Linh  5 Thái Sơn
51Phạm Ngọc Hải Long  5Thái Sơn
52Dương Văn Nam  5 Thái Sơn
53Phạm Huy Thái  5 Thái Sơn
54Nguyễn Như Thành  5 Thái Sơn
55Nguyễn Thùy Trang  5Thái Sơn
56Trần Thị Minh An  5Thái Thủy
57Hoàng Thị Lan Anh  5Thái Thủy

DANH SÁCH HỌC SINH GỌI VỀ HỌC LỚP 7 CLC

 

Số TTSố BDHọ Và TênNgày sinhTrường THCS/
TH&THCS
CụmMôn
12Nguyễn Minh Chí28/01/2007THCS Thái Dương5Toán 6
25Đào Duy Hà14/02/2007THCS Thái Dương5Toán 6
342Phạm Thanh Huyền09/08/2007THCS Thái Dương5Anh 6
444Nguyễn Thảo Linh22/03/2007THCS Thái Dương5Anh 6
545Phạm Thùy Linh20/11/2007THCS Thái Dương5Anh 6
611Phạm Vĩnh Nghi11/08/2007THCS Thái Dương5Toán 6
712Trần Công Phát12/11/2007THCS Thái Dương5Toán 6
813Ngô Minh Thắng04/01/2007THCS Thái Dương5Toán 6
951Bùi Thị Quỳnh Trang12/11/2007THCS Thái Dương5Anh 6
1027Nguyễn Thị Thanh Nhàn25/01/2007THCS Thái Đô7Anh 6
111Bùi Thùy Anh02/07/2007THCS Thái Giang5Toán 6
1210Nguyễn Phúc Lâm16/12/2007THCS Thái Giang5Toán 6
1315Cao Quỳnh Trang02/10/2007THCS Thái Giang5Toán 6
1443Hoàng Trung Kiên21/05/2007TH&THCSThái Hà5Anh 6
1546Đoàn Phương Linh12/09/2007TH&THCSThái Hà5Anh 6
1649Nguyễn Văn Phong09/12/2007TH&THCSThái Hà5Anh 6
1752Nguyễn Nhật Trang28/11/2007TH&THCSThái Hà5Anh 6
1864Phạm Tiến Đạt17/10/2007THCS Thái Hòa7Toán 6
1943Trần Quang Vinh29/11/2007THCS Thái Hòa7Anh 6
20003Nguyễn Phương Anh04/01/2007THCS Mỹ Lộc6Anh 6
211Nguyễn Thị Lan Anh03/05/2007THCS Thái Nguyên7Anh 6
2237Vũ Thị Thanh Tâm30/04/2007THCS Thái Nguyên7Anh 6
2340Quách Minh Diệu02/11/2007THCS Thái Phúc 5Anh 6
2448Vũ Thị Quỳnh Như10/05/2007THCS Thái Phúc 5Anh 6
2554Phạm Tường Vi14/01/2007THCS Thái Phúc 5Anh 6
264Trần Ngân Giang12/10/2007THCS Thái Sơn5Toán 6
277Nguyễn Khánh Hòa18/02/2007THCS Thái Sơn5Toán 6
2841Phạm Hữu Hoàn27/10/2007THCS Thái Sơn5Anh 6
2978Nguyễn Thị Yến Nhi12/03/2007THCS Thái Sơn5Văn 6
30010Lê Hải Đăng25/06/2007THCS Thái Thành6Anh 6
31009Bùi Ngọc Dịu16/08/2007THCS Thái Thịnh6Anh 6
32016Ngô Hà Linh Phương02/10/2007THCS Thái Thịnh6Anh 6
33083Đinh Tiến Quang25/11/2007THCS Thái Thịnh6Toán 6
34077Đỗ Nguyễn Gia Bảo11/03/2007THCS Thái Thọ6Toán 6
35015Đinh Thị Yến Nhi08/04/2007THCS Thái Thọ6Anh 6
36080Đào Trọng Đức20/10/2007THCS Thái Thuần6Toán 6
37065Đỗ Thị Hải Hòa09/04/2007THCS Thái Thuần6Văn 6
38087Phạm Bảo Trâm16/08/2007THCS Thái Thuần6Toán 6
392Bùi Vũ Lan Anh13/08/2007THCS Thái Thượng7Anh 6
4010Phạm Hải Bình06/04/2007THCS Thái Thượng7Anh 6
4111Bùi Thị Bưởi08/12/2007THCS Thái Thượng7Anh 6
4216Đỗ Thị Hạ11/03/2007THCS Thái Thượng7Anh 6
4374Bùi Xuân Hùng29/05/2007THCS Thái Thượng7Toán 6
4495Giang Thành Thắng08/09/2007THCS Thái Thượng7Toán 6
4596Nguyễn Minh Thư16/05/2007THCS Thái Thượng7Toán 6
4645Nguyễn Bình Phương An18/02/2007THCS Thái Xuyên7Toán 6
4747Tạ Văn An30/10/2007THCS Thái Xuyên7Toán 6
484Vũ Thị Ngọc Anh07/05/2007THCS Thái Xuyên7Anh 6
4951Hà Thị Quỳnh Anh07/07/2007THCS Thái Xuyên7Toán 6
5014Nguyễn Hữu Anh Đức09/09/2007THCS Thái Xuyên7Anh 6
5142Ngô Thanh Vân29/10/2007THCS Thái Xuyên7Anh 6
5244Vũ Ngọc Tường Vy10/10/2007THCS Thái Xuyên7Anh 6
 
 
DANH SÁCH HỌC SINH GỌI VỀ HỌC LỚP 8 CLC
Số TTSố BDHọ Và TênNgày sinhTrường THCS/
TH&THCS
CụmMôn
155Đỗ Hồng Anh17/05/2006THCS Thái Dương5Anh 7
217Phạm Phương Anh27/07/2006THCS Thái Dương5Văn 7
362Phạm Văn Phúc25/09/2006THCS Thái Dương5Anh 7
470Phạm Đức Trọng06/09/2006THCS Thái Dương5Anh 7
5136Giang Ngọc Anh21/01/2006THCS Thái Đô7Anh 7
6138Tạ Quỳnh Anh25/07/2006THCS Thái Đô7Anh 7
7150Bùi Thị Dịu Hiền25/02/2006THCS Thái Đô7Anh 7
8167Lê Như Quỳnh11/12/2006THCS Thái Đô7Anh 7
961Lê Thùy Linh16/07/2006THCS Thái Giang 5Anh 7
1033Lê Hoàng Như Mai30/09/2006THCS Thái Giang 5Toán 7
1164Phạm Thị Thanh17/01/2006TH&THCSThái Hà5Anh 7
1267Nguyễn Thị Huyền Thương11/07/2006TH&THCSThái Hà5Anh 7
13161Vũ Thùy Linh06/04/2006THCS Thái Hòa7Anh 7
14172Vũ Thị Thùy30/04/2006THCS Thái Hòa7Anh 7
15024Đào Thị Kim Chi28/01/2006THCS Thái Học6Anh 7
16026Đỗ Thị Ngọc Diễm14/06/2006THCS Thái Học6Anh 7
17042Bùi Đức Trọng09/10/2006THCS Thái Học6Anh 7
18058Đinh Đức Văn01/08/2006THCS Thái Học6Toán 7
1920Phạm Minh Anh 26/03/2006TH&THCSThái Hồng5Văn 7
2071Phạm Đình Vũ 06/11/2006TH&THCSThái Hồng5Anh 7
21048Nguyễn Thị Mai04/05/2006THCS Mỹ Lộc6Toán 7
22049Bùi Thị Quỳnh Như24/09/2006THCS Mỹ Lộc6Toán 7
23097Bùi Anh Thư08/06/2006THCS Mỹ Lộc6Văn 7
24056Giang Hồng Thương13/02/2006THCS Mỹ Lộc6Toán 7
25168Vũ Thị Quỳnh11/08/2006THCS Thái Nguyên7Anh 7
2659Vũ Mai Khuê20/05/2006THCS Thái Phúc 5Anh 7
2769Vũ Thị Thu Trang08/05/2006THCS Thái Phúc 5Anh 7
2868Tăng Thùy Trâm01/09/2006THCS Thái Phúc 5Anh 7
2958Phạm Thu Huyền06/01/2006THCS Thái Sơn5Anh 7
3026Trần Thị Linh27/03/2006THCS Thái Sơn5Văn 7
3160Nguyễn Thuỳ Linh17/03/2006THCS Thái Sơn5Anh 7
3266Phạm Anh Thư08/06/2006THCS Thái Sơn5Anh 7
33 Nguyễn Hải Anh05/09/2006THCS Thái Thành6Anh 7
34045Đỗ Xuân Dương16/04/2006THCS Thái Thành6Toán 7
35037Nguyễn Thanh Thảo22/11/2006THCS Thái Thành6Anh 7
36041Trần Thị Huyền Trang24/06/2006THCS Thái Thành6Anh 7
37039Đinh Quỳnh Trang16/08/2006THCS Thái Thành6Anh 7
38023Nguyễn Hà Chi11/05/2006THCS Thái Thịnh6Anh 7
39054Phạm Yến Quỳnh30/05/2006THCS Thái Thịnh6Toán 7
40059Nguyễn Hoàng Vũ14/02/2006THCS Thái Thịnh6Toán 7
41032Lê Thị Linh21/05/2006THCS Thái Thuần6Anh 7
42181Giang Trung Anh22/12/2006THCS Thái Thượng7Toán 7
43143Bùi Diệp Diệp22/10/2006THCS Thái Thượng7Anh 7
44198Phạm Duy Hùng03/11/2006THCS Thái Thượng7Toán 7
45207Bùi Bình Minh25/05/2006THCS Thái Thượng7Toán 7
46164Đặng Thị Nguyên11/02/2006THCS Thái Thượng7Anh 7
47165Phạm Thị Minh Như14/11/2006THCS Thái Thượng7Anh 7
48217Phạm Văn Quyến28/04/2006THCS Thái Thượng7Toán 7
49171Nguyễn Thị Thu31/01/2006THCS Thái Thượng7Anh 7
50173Phạm Thùy Trang22/07/2006THCS Thái Thượng7Anh 7
51233Đỗ Quang Vinh12/12/2006THCS Thái Thượng7Toán 7
52147Lê Thu Hà19/06/2006THCS Thái Xuyên7Anh 7
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 154
Hôm qua : 171
Tháng 12 : 3.349
Năm 2021 : 13.528